1. Objevte Toyotu
  2. Zivotni prostredi
  3. Průběh recyklace

Průběh recyklace

Konec cesty

Toyota své vozy vždy navrhuje a vyrábí s důrazem na tři základní myšlenky "snižovat, recyklovat a použít znovu".

Jak lze maximalizovat proces recyklace?

Toyota své vozy vždy navrhuje a vyrábí s důrazem na tři základní myšlenky: snižovat, recyklovat a použít znovu. Naším cílem pro rok 2015 v Evropě je 95 % hmotnosti každého z našich vozů znovu zpracovat nebo znovu použít, z čehož 10 % může být použito na výrobu tepelné energie (tzn. spalováním získat zpět použitou tepelnou energii). Díky našemu integrovanému přístupu k recyklaci jsme na dobré cestě splnit tento cíl ještě dříve.

Vyhnout se škodlivým látkám

Olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chróm jsou těžké kovy, které mají dlouhodobý negativní dopad na životní prostředí v případě, že jsou na skládku uloženy v neupraveném stavu. Tyto těžké kovy se v našich vozech takřka nevyskytují. Používáme například bezolovnaté automobilové součásti a protikorozní úpravu povrchu a námi použité osvětlení a vypínače neobsahují rtuť. Také se vyhýbáme použití škodlivých látek v rozpouštědlech a různých druzích laků. V případě olověných startovacích akumulátorů, které jsou označeny speciálním symbolem přeškrtnuté popelnice, zajišťujeme zpětný odběr a následné ekologické zpracování.

Znovu použité díly

Baterie, pneumatiky a olejové filtry se musejí vyměňovat ještě během životnosti vozu. Toyota zavedla systém sběru odpadu, který shromažďuje použité díly od evropských prodejců automobilů a posílá je zpět k výrobci pro opětovné použití. Robustnější díly také obnovujeme. "Znovu vyrobené" díly zahrnují kompresory klimatizace, hřebeny posilovače řízení, hlavice válců, startéry, automatické převodovky, alternátory, motory a spojkové sady.

A co recyklace hybridních baterií?

Směrnice EU 2006/66/EC byla přijata v roce 2006 a členské státy ji uplatňují od roku 2008. Naše společnost splňuje právně závaznou podmínku recyklace v průměru minimálně 50 % hmotnosti průmyslových baterií, mezi které patří niklo-metalhybridové akumulátory používané v Toyotě Prius.

Recyklace odpadů u dealerů

Akumulátory, přenosné baterie, pneumatiky, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, laky a rozpouštědla... Pro všechny tyto komponenty platí ze strany dealerů zvláštní režim na základě "Pokynů pro ochranu životního prostředí", které vydala společnost Toyota pro národní marketingové a prodejní společnosti. Tímto opatřením se Toyota v Evropě aktivně podílí na podpoře vývoje komplexního Systému nakládání s odpady.

  • Odstavná místa

    Když vůz dospěje ke konci své životnosti, musí být řádně zlikvidován, aby žádné škodlivé látky nemohly kontaminovat půdu a spodní vody. Zákazníci mohou svou Toyotu nebo Lexus odvézt na k tomu určená místa ve více než 30 zemích Evropy. Pro více informací ohledně autovraků, sběrných míst či zákonných povinností s tím spojených, prosím klikněte na tento odkaz Ministerstva životního prostředí ČR www.mzp.cz/cz/autovraky a pro vyhledání sběrného místa pro Váš vůz s ukončenou životností na http://portal.sda-cia.cz/vraky.php .

Snadná demontáž

Abychom proces demontáže a likvidace co nejvíce zjednodušili, jsou na vozech Toyota označena místa "snadné demontáže". Ty označují užitečná místa pro demontáž, například místa, kde lze velké díly snadno oddělit, nebo místa, kde lze vyvrtat otvory pro odstranění paliva.

Pro snadnější identifikaci dílů a materiálů vhodných pro recyklaci navíc používáme mezinárodně zavedené normy značení.

Optimální postup při demontáži je zaručen díky Mezinárodnímu systému informací o demontážiOpens in new window, který obsahuje podrobné informace a nápovědu pro demontáž 48 modelů Toyota a 14 modelů Lexus.

Rozdíl je v materiálu

Vzhledem tomu, že automobily často obsahují těžko recyklovatelné plasty, vyvinula Toyota speciální recyklovatelný plast pojmenovaný Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), který lze použít k výrobě nárazníků a dalších částí, které pak mohou být ještě mnohokrát recyklovány. Při výrobě většiny našich vozů se nyní používá vylepšený druh TSOP.

Výrobky s ukončenou životností
Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem. 
Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zdeOpens in new window.